Siirry sisältöön

Wikiuutiset:Äänestys

Wikiuutisista
Opas käytäntöihin
Käyttäytyminen
Käytännöt
Ei henkilökohtaisia hyökkäyksiä
Häiriköinti
Mitä Wikiuutiset eivät ole
Muokkaussota
Vandalismi
Kirjoittaminen ja uutiset
Lähteet
Oma raportointi
Neutraali näkökulma
Poistokäytäntö
Yhteenveto
Ulkoiset linkit
Käyttäjät
Käyttäjätunnus
Käyttäjäsivu
Keskustelusivu
Äänestys
Esto
Yksityisyydensuoja
Tämä sivu on Wikiuutisten virallinen käytäntö.
Käytäntö koskee kaikkia käyttäjiä.

Eräissä Wikiuutisten ylläpidollisissa tilanteissa voidaan joutua järjestämään äänestys käsiteltävästä asiasta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi artikkelien poisto ja ylläpitäjäksi nimittäminen. Äänestyksellä pyritään selvittämään Wikiuutisten käyttäjien mielipide asiassa.

Äänestys vs. yhteisymmärrys[muokkaa]

Useimmissa asioissa Wikiuutiset pyrkii äänestyksen asemesta saavuttamaan yhteisymmärryksen käsiteltävässä asiassa. Näin menetellään esimerkiksi artikkelien sisältöön liittyvissä kiistoissa. Eräissä asioissa, joissa lopputuloksen on oltava jokin ennalta määrätyistä asioista (esimerkiksi poistetaanko artikkeli vai ei), yhteisymmärryksen saavuttaminen ei ole mielekästä eikä usein mahdollistakaan. Silloin turvaudutaan äänestykseen.

Äänestys vs. mielipidetiedustelu[muokkaa]

Jos keskustelulla ei saavuteta helposti selvää yhteisymmärrystä, on usein parasta järjestää epämuodollinen, ei-sitova mielipidetiedustelu (straw poll) sitovan äänestyksen sijaan. Mielipidetiedustelulla voidaan kartoittaa muiden käyttäjien kantoja ja se saattaa poistaa tarpeen varsinaiselle äänestykselle. Mielipidetiedusteluilla ei yleensä ole säädettyä kestoaikaa eivätkä niiden tulokset velvoita mihinkään toimenpiteisiin.

Mielipidetiedustelu on tapa hankkia nopeasti kuva jostain kysymyksestä kiinnostuneiden käyttäjien mielipiteistä. Se ei ole varsinainen äänestys eikä sitova. Parhaiten se toimii selvitettäessä vallitseeko jostain asiasta mahdollisesti konsensus. Mielipidetiedustelulla ei tyypillisesti ole ennalta määrättyä kestoa vaan se voi kestää mitä vain muutamasta tunnista ylöspäin. Mielipidetiedustelu saattaa toimia alkuna keskustelulle. Tämä ei ole epäonnistuminen, vaan tarkoittaa, että asiasta pitää keskustella tarkemmin.

Esimerkki mielipidetiedustelusta[muokkaa]

Tätä mallia voi muokata tilanteen mukaan.

Tämä on mielipidetiedustelu (straw poll) siitä miten henkilön elinvuodet tulee ilmoittaa artikkelin alussa. Ehdotuksia saa lisätä vapaasti ja jokainen saa kannattaa niin monta muotoa kuin haluaa. Lisää allekirjoituksesi (~~~~) kannattamiesi muotojen kohdalle. Kommentoida voit keskusteluosiossa

 • (s. 1. tammikuuta 1900, Pariisi – k. 1. helmikuuta 1950, Moskova) s. ja k. kirjoitetaan aina
 1. --käyttäjä1
 2. --käyttäjä2
 • (1. tammikuuta 1900, Pariisi – 1. helmikuuta 1950, Moskova)
 1. --käyttäjä3

Keskustelu[muokkaa]

Kommentti. --käyttäjä3


Äänestyksen toteutus[muokkaa]

Siellä, missä äänestyksiä tarvitaan, ohjeet niiden järjestämiseksi on mainittu. Yleisesti äänestyksillä on aina päättymisaika, jonka jälkeen asiassa ei voi äänestää ja jonka jälkeen äänet lasketaan. Äänestyksen voi aloittaa kuka hyvänsä Wikiuutisten käyttäjä, mutta tulee muistaa, että ensin on aina pyrittävä yhteisymmärrykseen keskustelun kautta. Kun järjestetään äänestystä erityiskysymyksestä, kuten jonkin käytännön muuttamisesta, on ennen äänestyksen alkua syytä keskustella käytetystä vaalitavasta ja tulosten tulkinnasta. Wikiuutisissa käytetään tavallisesti äänestyksissä hyväksymisvaalitapaa, kun valinta tehdään usean ehdotuksen tai ehdokkaan välillä, ja mediaaniäänestystä, kun päätetään jostain lukuarvosta. Puutteellisesti suunniteltu äänestys saattaa johtaa erimielisyyksiin sen tuloksesta.

Äänten laskeminen[muokkaa]

Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei huomioida ääntenlaskussa. Mikäli äänestyksen on aloittanut rekisteröimätön käyttäjä, hänen ääntään ei myöskään huomioida ääntenlaskussa.

Kuka saa äänestää?[muokkaa]

Pääsääntöisesti äänestyksissä voivat äänestää ja mielipidetiedusteluissa ilmaista kantansa kaikki Wikiuutisten rekisteröityneet käyttäjät. Tähän on kuitenkin eräitä yleisiä poikkeuksia:

 • Äänestyksen aloittamisen jälkeen luotujen käyttäjätunnuksien äänet hylätään.
 • Jos äänestys koskee jotain tiettyä henkilöä, kyseinen henkilö itse ei voi äänestää äänestyksessä.
 • Äänet, jotka eivät edusta todellisten Wikiuutisten käyttäjien mielipidettä, saatetaan hylätä äänenlaskussa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi:
  • Sellaisen henkilön äänet hylätään, joka luo uusia käyttäjätunnuksia manipuloidakseen äänestystä.
  • Käyttäjätunnuksien, jotka on ilmeisesti luotu äänestystä varten, äänet hylätään.
  • Käyttäjätunnuksen ääni hylätään, jos tunnuksen muokkaushistoria äänestyksen alkaessa on lyhyt tai koostuu pääasiassa häiriköinnistä. Muokkaushistoria luokitellaan lyhyeksi, kun artikkeliavaruuteen (uutissivut) tehtyjen muokkausten määrä on äänestyksen alkaessa alle 40. Poistettuihin artikkeleihin tehtyjä muokkauksia ei lasketa mukaan.
  • Käyttäjätunnuksien, joiden muokkaushistoria koostuu lähinnä äänestyksen kohteena olevaan henkilöön tai artikkeliin liittyvistä muokkauksista, äänet hylätään.

Äänen peruminen ja vaihtaminen[muokkaa]

Jos sitä erikseen ei kielletä, oman äänensä saa perua ja myös vaihtaa niin kauan kun äänestys on avoinna. Äänen peruminen tehdään yliviivaamalla (<strike>yliviivaamalla</strike>) entinen ääni. Kun äänestäjä peruu äänensä, hänen täytyy myös muuttaa poistettavan äänensä automaattista numerointia lisäämällä yliviivattavan rivin alussa olevan risuaitamerkin (#) eteen toinen samanlainen merkki (##<strike>yliviivaamalla</strike>). Äänen perumisen jälkeen äänestäjä on uudelleen oikeutettu äänestämään mitä vaihtoehtoa tahansa – ikään kuin hän äänestäisi ensimmäistä kertaa.