Siirry sisältöön

Wikiuutiset:Ylläpitäjän opas

Wikiuutisista
Pähkinänkuoressa Tämä sivu pähkinänkuoressa:
Ylläpitäjän tulee noudattaa ensisijaisesti wiki-periaatteen henkeä, käytännöt on luotu sen suojaamiseksi.

Tämä opas ylläpitäjille sisältää ohjeita ylläpitäjien päivittäisiä tehtäviä varten. Nämä ovat yhteenveto Wikiuutisten hyväksytyistä käytännöistä.

Yleistä

Ylläpitäjä on käyttäjä, jolle on myönnetty ylläpitoa varten tarvittavat työkalut. Ylläpitäjällä ei ole mitään erityisiä oikeuksia tai valtuuksia. Ylläpitäjyys ei ole palkinto tai tietyllä muokkausmäärällä ansaittu tunnustus. Wikiuutisissa ylläpitäjän tähtäimenä voi olla vain projektin tavoitteisiin pyrkiminen.

Roskan poistaminen

Käyttäjien roskaksi merkitsemät artikkelit löytyvät luokasta Roskaa. Kun huomaat roskaksi merkityn artikkelin, vertaa artikkelia roskan määritelmään. Mikäli artikkeli ei ole uutinen vaan jotain em. linkissä määriteltyä, artikkeli poistetaan ylläpitäjälle näkyvällä poista-painikkeella. Tarkista muokkaushistoriasta, ettei artikkelista ole aikaisempia, asiallisia versioita! Mikäli artikkeli sisältää arkaluontoisia tietoja tai pelkästään henkilökohtaisia hyökkäyksiä, tyhjennä poistosyy-kenttä ja kirjoita itse poistosyy.

Varoitusmallineiden käyttö

Käyttäjää, jonka käytäntöjen vastaisen muokkauksen voidaan olettaa johtuneen puhtaasti tietämättömyydestä, huomautetaan mallineella {{v1}}. Muussa tapauksessa käyttäjää varoitetaan mallineella {{v2}}. Tämän jälkeen, jos käyttäjä edelleen jatkaa käytäntöjen vastaista toimintaa, häntä varoitetaan mallineella {{v3}}. Nopeatahtisen ja laajan häiriköinnin ollessa kyseessä, ylläpitäjä voi ensisijaisesti keskittyä tarvittaviin toimiin lisävahinkojen estämiseksi jo ensimmäisen varoituksen jälkeen.

Aiheellisen varoitusmallineen voi lisätä kuka tahansa Wikiuutisten käyttäjä.

Esto

Estoa sovelletaan projektin tavoitteiden kannalta vahingollisia muokkauksia tekevään käyttäjään lisävahinkojen estämiseksi. Käyttäjän voi estää kahdella tavalla:

Kummallakin tavalla esiin tulee lomake, johon syötetään IP-osoite (tai käyttäjätunnus) ja eston kestoaika.

Käyttäjän estämisestä on yleensä syytä tehdä merkintä käyttäjän keskustelusivulle käyttämällä mallinetta {{esto|kestoaika}}.

Tyypillisesti eston pituus ensimmäisellä kerralla on 1–3 päivää, häiriköinnin toistuttua eston päätyttyä harkinnan mukaan 1–3 päivästä viikkoihin. Mikäli käyttäjätunnuksella tai ip-osoitteesta on tehty lähes pelkästään häiriköiviä muokkauksia, käyttäjätunnus on käytännön vastainen tai on aihetta olettaa tunnuksen olevan sukkanukke, käytetään pysyvää estoa.

Sivun suojaaminen

Sivujen suojaaminen ennakoivasti ei ole suotavaa vaan avoimen projektin hengen vastaista. Wikiuutisten toiminnan kannalta oleellisimmat sivut on suojattu pysyvästi niiden näkyvyyden tai sivulle kohdistuvan häiriköinnin todennäköisyyden vuoksi. Muita sivuja voidaan suojata tilapäisesti:

  • muokkaussodan rauhoittamiseksi
  • usean käyttäjän toistuvasti sotkeman artikkelin suojaamiseksi.

Sivu suojataan ylläpitäjälle näkyvällä suojaa-painikkeella.